Pozitivni vplivi juda za otroke

Pozitivni vpliv juda na razvoj otrok

Skupinsko delo in pozitivna socialna interakcija

Čeprav je judo individualni šport, je za uspešno tekmovalno kariero pomembno ekipno delo. Zato otroke že zgodaj naučimo medsebojnega sodelovanja. V isti skupini vadijo tako fantje kakor dekleta različnih starosti in ravni znanja. Z različnimi igrami se navadijo na telesni stik. Z medsebojno pomočjo pri učenju tehnik spoznavajo pomen delovanja posameznika za skupno dobro in razvijajo številna prijateljstva.

Ohranjanje pozornosti in razvoj fair playa

Otroci so najbolj motivirani za učenje, kadar to poteka skozi igro. Da bi lahko sodelovali v igri, je pomembno poznati pravila. Kadar vsi udeleženci pravila sprejemajo in jih upoštevajo, ustvarimo okolje, v katerem lahko kakovostno razvijajo socialne spretnosti. Učenje tehnik, ki jih v igri uporabljamo, zahteva pozorno poslušanje in učenje. Hitro spoznajo, da je treba za varno in sproščujočo igro upoštevati navodila. Pridobljene sposobnosti zlahka prenašajo tudi na druga življenjska področja in tako postajajo vse boljši in čutnejši.

Samonadzor in disciplina

V dinamičnem okolju se dogaja veliko interakcij z vrstniki. Ker sta v tem obdobju druženje in prijateljstvo visoko na lestvici življenjskih potreb, lahko s športom otroke učimo iskrenosti, sodelovanja ter spoštovanja. Pogosto se znajdejo v situacijah, ki se jim zdijo nepoštene ali pa ne potekajo po njihovih pričakovanjih. Učijo se nadzirati pretirana čustva in spoznajo, da prinaša le reden trening želene rezultate.

Pozitivna samopodoba in razvoj samozavesti

S pasovnim sistemom napredovanja se naučijo zastavljati dolgoročne in kratkoročne cilje. S treningom krepijo telo in razvijajo gibalne sposobnosti. Tako pridobljena samozavest v kombinaciji z občutkom pripadnosti pozitivno vpliva na razvoj otrokove samopodobe.

Sprejemanje odgovornosti in spoštovanje

Telovadnica za borilne športe je poseben prostor, ki ga skupaj čistimo in vzdržujemo. Skrbimo tudi za vadbene rekvizite. Spoštovanje prostora, v katerem vadimo, in drugih, ki trenirajo, je del kulture, ki jo privzgajamo že od najzgodnejših let. S pristopanjem k pasovnim izpitom in udeležbo na tekmovanjih otroci razvijajo objektiven občutek vrednotenja dosežka ter truda.

Razvoj gibalnih sposobnosti

V Judo klubu Krško smo razvili sistem, ki temelji na dolgoročnem razvoju športnika. Pri otrocih judo vrtca in male šole juda je najbolj poudarjen razvoj koordinacije. Z raznovrstnimi gibalnimi vzorci spoznavajo svoje telo in se učijo odzivati na različne dražljaje. Velika prednost juda v primerjavi z drugimi športi je, da otroci nadaljujejo razvoj svojih gibalnih sposobnosti tudi v sedečem in ležečem položaju. Razna plazenja, lazenja in kotaljenja se nadaljujo v številne različice gimnastičnih elementov, kot so stoje na rokah, premeti itn. Judo ustvarja z naštetimi značilnostmi odličen temelj za uspešno nadaljevanje kariere v vsakem ekipnem športu in številnih individualnih športih.

Tehnike padanja in zavedanje telesa v prostoru

Da bi se otroci samozavestno igrali z vrstniki, je pomembno, da znajo nadzirati svoje telo. Spretni in krepki otroci se zlahka prilagodijo številnim gibalnim vzorcem, s katerimi se srečujejo med igro. To omogoča boljšo socializacijo otrok in več možnosti za ustvarjanje novih poznanstev. Ker so med igro številni padci neizogibni, je pomembno poznati in ponotranjiti pravilne tehnike padanja. Ob boleči izkušnji lahko pride do strahu pred določeno aktivnostjo. S sistematičnim učenjem padanja lahko omilimo njihove posledice. Tako se otroci obvarujejo številnih hujših poškodb in se lahko bolj sproščeno igrajo. Sproščena igra pa pomeni dober napredek pri učenju.

Samoobramba

Med odraščanjem se otroci pogosto srečujejo z različnimi oblikami nasilja. Znano je, da se nasilni ljudje večinoma spravljajo na šibkejše. Samozavestni ljudje, ki se zavedajo svojih sposobnosti in so se pripravljeni postaviti zase, niso nikoli žrtev nasilnih vrstnikov. S treningom borilne veščine se ravno zaradi vseh prej naštetih značilnosti naučijo spoprijemati s številnimi oblikami nasilja in primerno ukrepati.